HomeOverContact
Bullhouse Balance
Home

Welkom op de site van Bullhouse Balance voor coaching en holistische therapie.
De praktijk die zich richt op het gezond maken van mensen
door middel van counseling en holistische therapie.

Counseling
Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening
aan mensen die vastlopen in het dagelijks leven.
Het doel is om inzicht te geven in jouw eigen handelen en de consequenties daarvan.
Door intensieve analyse sporen we de obstakels en knelpunten op. 

Een van de doelen is om inzicht te geven in de negatieve beleving
van dat probleem en daar, waar mogelijk, met een andere
insteek naar te kijken. Op die manier werken we naar een positieve beleving
die niet langer belemmert.

Mensen kunnen vaak veel meer dan ze denken. Ze zitten regelmatig vast
in hun negatieve zelfbeeld. Daardoor worden ze bewaarder van hun
eigengemaakte gevangenis.
Om de boeien van je af te slaan, heb je een positief zelfbeeld
en zelfvertrouwen nodig. Om dit te bereiken werken we met
het stellen van doelen.

Vaak worden doelstellingen te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen.
Om je doelen echt te verwezenlijken is het noodzakelijk om
SMART doelen te stellen:
- Specifiek
- Meetbaar
- Acceptabel
- Realistisch
- Tijdgebonden

Samen met u werken we zo aan een strategie, op maat gemaakt,
om u de regie in uw leven terug te geven.


Holistische therapie
Heeft u het gevoel dat u niet helemaal lekker in uw vel zit en
ervaart u spanningen in uw lichaam die niet aangenaam zijn?
Dan kan holistische therapie voor u
het antwoord zijn op al uw klachten.

Door het gejaagde leven in Nederland lopen we onszelf maar al
te gemakkelijk voorbij. Ons arbeidsethos zet ons aan tot topprestaties
en maakt van ons een zeer efficient volkje.
Echter, moeten we daar vaak wel een hoge prijs voor betalen.
De kans is groot, als we niet uitkijken, dat we roofbouw plegen op ons lichaam.
We moeten daarom goed op onszelf passen en lichamelijke
en geestelijke klachten serieus nemen.

Geestelijke oververmoeidheid kan leiden tot lichamelijke klachten
en lichamelijke klachten kunnen op hun beurt weer leiden tot psychische klachten.

Holistische therapie vermindert niet alleen de lichamelijke stress.
Door de bron van de stress op te sporen in de psyche, kunnen we het probleem
bij de wortels aanpakken. We gaan samen met u op zoek naar de bron van de
stress door middel van een unieke methodiek.

Kenmerkend voor de holistische aanpak is dat we als basisprincipe stellen
dat alles met elkaar verbonden is: het een hangt samen met het ander.
Alles om ons heen komt tot stand door het geheel.
Door dit standpunt in te nemen, ziet men de dingen in een veel breder kader
waarin de puzzelstukjes samenvallen.
HomeOverContact